Zasady dotyczące pobytu ze zwierzętami domowymi

• Pobyt w Pensjonacie ze zwierzęciem powinien zostać uzgodniony w trakcie dokonywania rezerwacji.

• Opiekun zwierzęcia oświadcza, iż jest ono zdrowe, odrobaczone oraz nie stwarza zagrożenia dla innych ludzi oraz zwierząt.

• Opiekun zwierzęcia zobowiązuje się do zapewnienia we własnym zakresie odpowiedniego wyposażenia np.: smycz, kaganiec, obroża, legowisko, kojec, kuweta, miski na karmę i wodę, żwiru, woreczków na odchody, etc.

• Zwierzęta mogą przebywać jedynie w wyznaczonych strefach.

• Zabronione jest wykorzystywanie galanterii pensjonatu (pościel, ręczniki, koce) na potrzeby zwierząt.
• Zabronione jest korzystanie przez zwierzęta z łóżek, sof, foteli i innych mebli przeznaczonych do wypoczynku dla ludzi.

• Opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z czyszczeniem lub naprawą wnętrz pokoju oraz pozostałych przestrzeni i otoczenia pensjonatu (w tym wykładziny, materacy lub innego wyposażenia). Wycena szkód dokonywana jest przez właściciela Pensjonatu lub osobę przez niego upoważnioną.

• Pełna odpowiedzialność finansowa i prawna za szkody na osobach, mieniu innych Gości wyrządzone przez zwierzę, spoczywa na jego Opiekunie.

• Opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do sprzątania po nim – w pokoju, częściach wspólnych oraz na terenie otaczającym Pensjonat.

• Zwierzę nie może zakłócać pobytu i spokoju innych Gości. Odpowiedzialność za zakłócanie przez zwierzę ciszy nocnej ponosi jego opiekun.

• W przypadku stwierdzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie Pensjonatu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, Dyrekcja Pensjonatu bezzwłocznie podejmie kontakt z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, pensjonat zastrzega sobie prawo wejścia personelu do pokoju gościa, również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i odstawienia zwierzęcia do najbliższego schroniska dla zwierząt. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych działań pokrywa właściciel zwierzęcia.

• Za niepoinformowanie recepcji hotelu o posiadaniu zwierzęcia w pokoju, zostanie nałożona opłata administracyjna w wysokości 300 zł oraz dodatkowo zostanie naliczona opłata związana z pobytem zwierzęcia zgodnie z obowiązującym w obiekcie cennikiem.


Opiekun zwierzęcia rezerwując pobyt w Pensjonacie Orle Gniazdo oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje wszystkie jego zapisy.